Ủ và ươm hạt

Ngâm hạt 2 tiếng trong nước ấm (nhiệt độ từ 37-40 độ C ) Rửa bằng nước sạch Ủ bằng khăn mềm trong 24-30 tiếng Trồng cây sau 8 ngày, khi cây lên 2 lá thật