Hiện tại, công ty Khang Nguyên có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí như sau:

Yêu cầu công việc nhân viên tiếp thị

Yêu cầu công việc nhân viên bán hàng

Yêu cầu công việc nhân viên thiết kế

Yêu cầu công việc nhân viên kế toán

Địa chỉ làm việc

Địa chỉ: G5 KDC Thới An, Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, HCM

Điện thoại: 0966 525015