Đang hiển thị 1–12 trong tổng số 33 kết quả

Khang Nguyên cung cấp đầy đủ tất cả nguyên vật liệu để sản xuất dưa lưới

Phân bón Dưa Lưới

BORIC ACID

Mã SP :

Phân Bón Đa Lượng

CaNO3 (15,5-0-0 + 26,5 CaO) Haifa Cal GG

Mã SP :

Phân bón Dưa Lưới

Canxi Bo Thái Lan

Mã SP :
125.000 

Vật Tư Trồng Dưa Lưới

Dây Se Treo Dưa Lưới

Mã SP :
255.000 

Vật Tư Trồng Dưa Lưới

Đế Kê Chậu Dưa Lưới

Mã SP :
6.000 

Dưa lưới

Dưa lưới Queen KN

Mã SP : DLQKN
65.000 

Phân bón Dưa Lưới

EDTA MAGNESIUM

Mã SP :

Phân bón Dưa Lưới

EDTA MANGANESE

Mã SP :
Giảm giá!

Hạt giống Dưa lưới

Hạt giống dưa lưới AB Sweet Gold

Mã SP : ABSG
400.000 
Giảm giá!

Hạt giống Dưa lưới

Hạt giống dưa lưới Haruka KN

Mã SP : HRKN
1.000.000 
Giảm giá!

Hạt giống Dưa lưới

Hạt giống dưa lưới Kanabi KN

Mã SP : KNB
400.000 
Giảm giá!

Hạt giống Dưa lưới

Hạt giống dưa lưới Khang Nguyên

Mã SP : KN
500.000