Thẻ lưu Trữ: qui trình trồng

Dưa lưới – 7 giai đoạn cần thiết trong qui trình trồng

Qui trình trồng dưa lưới

Trồng dưa lưới trong nhà màng tuy đầu tư ban đầu cao, song thu được sản phẩm sạch, an toàn, không phụ thuộc vào thời tiết, ngăn ngừa được sâu bệnh hại, chi phí cho thuốc trừ sâu, bệnh hầu như không đáng kể. Bài viết này sẽ hướng dẫn qui trình trồng cây dưa […]